HgF

Hogyan lehet igénybe venni a Mini Raktár Pécs szolgáltatását?

Online megrendelő lapunkon, illetve a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeinken rendelheti meg szolgáltatásainkat. Kollégáink tájékoztatják a tárolás minden részletéről, egyeztethet velük a beszállítás módjáról és a várható költségekről. A szolgáltatás a Megrendelő lap kitöltésével vehető igénybe.

Mikor vehetem igénybe a Mini Raktár Pécs szolgáltatásait?

Raktárunk szolgáltatásait a kapcsolat menüpontban megadott nyitva tartási idő alatt tudja igénybe venni.

Hogyan kell fizetni?

A tárolási díjat az igényelt időtartamra előre kell megfizetni, az egyéb igénybe vett szolgáltatások díját utólag számlázzuk. Fontos tudnia, hogy a raktárunkban tárolt árut csak a teljes tárolási díj megfizetése esetén lehet elszállítani.

Mit lehet a Mini Raktár Pécs raktárában tárolni?

Bármit, aminek tárolása nem igényel egyedi, speciális feltételeket (hűtés, stb.), törvényi előírásokba nem ütközik, és ami felett a raktározást igénybe vevőnek rendelkezési joga van.

Mit nem lehet a Mini Raktár Pécs raktárában tárolni?

  • Élelmiszert, jövedéki termékeket.
  • Veszélyes anyagokat.
  • Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat.
  • Értéktárgyakat, ékszert, műtárgyakat, pénzt.
  • Szemetet.
  • Törvényi előírásokba ütköző árut

Hogyan tárolják a dolgaimat?

Amennyiben a Megbízó máshogy nem kéri, raktárunkban minden áru raklapon, lefóliázva kerül tárolásra. A tárolt áruról a Megrendelő lap aláírásával is hitelesített leltárt, illetve fényképet készítünk, s a raklapok csak a Megbízó jelenlétében kerülhetnek megbontásra.

A tárolás során minden dokumentum és a tárolt anyagok raklapjai egyedi azonosítót kapnak. A nyilvántartás ennek alapján történik.

Ki veheti át a dolgaimat?

Kérjük, őrizze meg a Megrendelő lapot!

Az áru kiadása csak a raktárunk által hitelesített Megrendelő lap felmutatásával, vagy ennek hiányában a Megrendelő lapon szereplő Megbízó, illetve a Megbízó által meghatalmazott személyek számára lehetséges. Cégek esetében a hiteles Megrendelő lap hiányában az aláírási címpéldányon szereplő személyek, illetve az általuk megbízott személyek vehetik át a raktározott árut.

Mi garantálja a raktározásra átadott dolgaim biztonságát?

A raktárunkban elhelyezett anyagokra egyedi megállapodás szerint igényeinek megfelelő biztosítást is kötünk.

Raktárunk éjjel-nappal őrzött, távfelügyeleti rendszerrel védett.

Mennyi ideig tárolhatom itt a dolgaimat?

A legrövidebb fizetendő tárolási idő 2 hét – bár természetesen lehetséges akár csak 1 napra is igénybe venni a raktárunkat. A leghosszabb határozott idejű tárolási szerződés 1 év, amely azonban lejárat után meghosszabbítható.

Hogy kerülnek a dolgaim a Mini Raktár Pécs raktárába, majd onnan a későbbi rendeltetési helyükre?

Az árut raktárunkba szállíthatja Ön is, de amennyiben igényli a Mini Raktár Pécs is megszervezi a beszállítást, illetve az elszállítást.

Mi történik, ha a tárolás során szükségem lenne a tárolt anyag egy részére?

A tárolt áruk raklapjai a Megbízó, vagy a Megbízó meghatalmazottja és a Mini Raktár Pécs munkatársainak együttes jelenlétében, a tárolási idő alatt tetszőleges számú alkalommal, a raktárra vételi és csomagolási díj megfizetésével lehetséges. A fenti díjak összegét az Áraink menüpontban találhatja.